»blog »välkommen @johannestankar

Skatteplanering

Skatteplanering är i grunden ett egoistiskt tänkande som handlar om att hushålla med sin ekonomi till bekostnad av mindre skatteintäkter till staten. Att vilja hushålla med sina pengar är i grunden sunt och någonting som på det hela taget är gott både för enskilda individer / familjer / företag och för samhället i stort. Det leder oftast till sundare konsumtionsmönster, effektivare företag, mindre fattigdom och svält. Och mer pengar över till att vara generös eller givmild.

Vidare är det själva förutsättningen för att olika politiska styrmedel så som grön skatteväxling, lägre moms eller en extra pappamånad skall fungera.

Om alla skulle skatteplanera maximalt skulle skattesystemet i Sverige och andra länder behöva justeras ganska kraftigt, vilket inte nödvändigtvis skulle vara något negativt. I verkligheten har människor väldigt olika förutsättningar för detta, både rent ekonomiskt men också i livspusslet och den tid som krävs för att minimera sin skatt.

Rent ekonomiskt kan det handla om att man inte har råd att äga sin egen bostad eller att jobbet inte tillåter tillräckligt stora banklån. Det kan också handla om att inte kunna avvara 50 000 kronor för att starta ett eget holdingbolag. Därmed får man inte heller tillgång till ränteavdrag, ROT-avdrag eller möjligheten att förfoga över likvida medel utan att först ha betalat inkomstskatt.

Jag tror att det är detta många ser som orättvist med skatteplanering. Ett mindre komplext och enklare utformat skattesystem skulle kunna göra gott här i att ge människor mer liknande förutsättningar.

Skatteflykt eller aggressiv skatteplanering handlar om att nyttja skillnader i olika länders lagstiftning, avsaknaden av insyn och bilaterala avtal eller luckor i lagstiftningen för att undvika skatt. Det kan handla om att se till att vara ifrån Sverige exakt så många dagar som krävs för att inte betala skatt här eller att via flera egna bolag i olika länder hyra ut sitt varumärke ifrån det enda till det andra och därmed beskatta en vinst i ett annat land än där intäkterna skedde.

Eftersom kombinationerna är väldigt många och flera länder är inblandade är detta svårt att komma åt - även om just Sverige knutit många insynsavtal på senare år. Att man i egenskap av medborgare i ett specifikt land skulle tvingas betala all skatt där oavsett var man bor är också en orimlig världsordning.

Skattefusk handlar om samma tankesätt som ovan men att också medvetet eller i brist på bättre vetande överträda de lagar som finns. Det kan handla om att hävda att man bor i ett annat land än man faktiskt gör, registrera RUT-avdrag på en väns personnummer, bokföra stora intäkter på fel räkenskapsår eller ge en dator istället för lön som ersättning till en sommarjobbare.

Så hur bör envar agera?

Går gränsen endast vid det som är strikt olagligt?

11 November 2017